Jaja spożywcze

Na podstawie art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 589/2008 można prowadzić sprzedaż jaj spożywczych luzem, przy czym należy podać w sposób widoczny następujące informacje:

• Klasa jakości: A,

• Klasa wagowa:  XL pow. 73g, L od 63 do 73 g, M od 53 do 63g, S poniżej 53 g,

• Metoda chowu tj.: „jaja z chowu na wolnym wybiegu”  lub „jaja z chowu ściółkowego” lub „jaja z chowu klatkowego”,

• Kod producenta (nr weterynaryjny),

• Data minimalnej trwałości poprzedzona sformułowaniem: „Najlepiej spożyć przed .. .. …. dzień, miesiąc, rok” (trwałość jaj wynosi maksymalnie do 28 dni),

• Dane identyfikacyjne rolnika (imię i nazwisko, adres).

 

Opakowania jednostkowe zawierające jaja klasy A oraz B posiadają na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenia określone w art. 12 Rozporządzenia (WE) nr 589/2008.