Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcji

W celu rzetelnej realizacji zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zapewnienia zaufania społecznego do organu kontrolnego został wdrożony System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

Wymagania systemu stanowią nakładkę na wdrożony już w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2015. Oznacza to, że system działa łącznie z systemem zarządzania jakością.
Istotą systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym jest dobrze prowadzona analiza ryzyka zagrożeń korupcyjnych w poszczególnych procesach, określanie środków zaradczych dla zagrożeń, których ryzyko wystąpienia przekracza ustaloną wartość.
Jeśli macie Państwo informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, prosimy je przekazać:
• pocztą na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków, z dopiskiem na pierwszej stronie pisma "antykorupcja"
• pocztą elektroniczną na adres: wi_krakow@ijhars.gov.pl ( w temacie wiadomości proszę wpisać "antykorupcja").
• telefonicznie pod numer: 12 448 10 26