Wydziały

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wydział Organizacyjno-Administracyjny sporządza plany i sprawozdania finansowe oraz zapewnia zaplecze administracyjne pozwalające na płynne działanie całego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie.

Zofia Studziżba
Główny Księgowy oraz Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

tel.: /12/ 448 11 03
email: zstudzizba@wijharskrakow.pl

 

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli WIJHARS w Krakowie sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych poprzez:

  • kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
  • kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrolę graniczną tych artykułów,
  • dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  • kontrolę warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych.

Na jakość handlową artykułu rolno-spożywczego składają się cechy dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania.

Monika Niejadlik
Kierownik Wydziału Kontroli

tel.: /12/ 448 10 27
email: mniejadlik@wijharskrakow.pl

Łukasz Wachel
Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli

tel.: /12/ 448 10 53
email: lwachel@wijharskrakow.pl

 

Samodzielne stanowisko pracy do spraw obslugi prawnej

Agnieszka Nawracaj
Radca Prawny

tel.: /12/ 448 10 52
email: anawracaj@wijharskrakow.pl

 

Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony informacji niejawnych


Pełnomocnik ds. ochrony inforamcji niejawnych

tel.: /12/ 448 11 06

 

Inspektor Danych Osobowych - IODO

Hubert Ryz

tel.: /12/ 448 11 06
email: hryz@wijharskrakow.pl

 

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

Anna Suchenko

tel.: /12/ 448 10 53
email: asuchenko@wijharskrakow.pl